Beschikbare functies

Welke functies zijn er beschikbaar? 

Activiteitenagenda (lees meer)
Een jaaragenda met alle opgenomen activiteiten.
Leden kunnen op een agenda-item klikken en hun afwezigheid registreren.

Club-NAW
Naam, adres en andere clubgegevens inclusief logo!

Opmerkingenveld per activiteit
Bij elke activiteit kan een melding geplaatst worden, bijvoorbeeld over het programma van die gelegenheid. Deze melding wordt naar alle leden met een e-mailadres verstuurd.

Aanwezigheidsoverzicht per e-mail
Het overzicht van de aanwezigheid voor een activiteit wordt niet alleen op het scherm weergegeven, maar ook als e-mail verstuurd naar de presentiebeheerder.

Lid-NAW
Elk lid heeft uitgebreide mogelijkheden om de eigen gegevensaan te passen.

Bestanden
(Bestuurs)Leden kunnen hiermee bestanden delen met elkaar.

Logo
Mogelijkheid om een eigen logo op te geven. Deze wordt onder andere gebruikt bij het weergegeven van de site bij bezoekers.

Penningen (lees meer)
Hiermee heeft een penningmeester de mogelijkheid om bij te houden wanneer contributies zijn betaald en om een e-mail te sturen naar afzonderlijke leden.

Ledenadministratie
Een uitgebreide ledenadministratie, inclusief het bijhouden van contributies.

Beheer (lees meer)
Leden met de juiste rechten kunnen activiteiten toevoegen, wijzigen en verwijderen en overgaan tot het uitdraaien van een aanwezigheidsoverzicht per activiteit of de presenties van een activiteit invullen.

Kosten
De kosten voor bovenstaande zijn € 6,= per maand.

-----

Misschien mist u een functie, of denkt u dat een functie anderts zou moeten werken: gebruik dan het contactformulier om dit door te geven!