Achtergrond

Deze website is ontstaan omdat een koor een centrale plek wilde hebben om de afwezigheid te registreren en voor iedereen inzichtelijk te maken hoe de bezetting is per activiteit (repetitie, uitvoering, ledenvergaderingen, ...).

Hoewel gericht op koren, kan deze website gebruikt worden door elke groep die op geregelde basis activiteiten heeft waarvoor aan- en afmelding van leden of deelnemers van toepassing is. Voorbeelden zijn orkesten en afzonderlijke teams van sportclubs.

De algemene beheerder kan diverse groepen (bijvoorbeeld stemgroepen bij een koor) en functies (bijvoorbeeld bestuursfuncties) defnieren en rechten toekennen aan afzonderlijke leden om bijvoorbeeld de presenite in te vullen of voor het bijhouden van contributies. Afhankelijk van de rechten kunnen leden toegevoegd, aangepast en verwijderd worden.

Elk lid kan bij een activiteit een melding invullen, bijvoorbeeld over het programma van die gelegenheid. Dit wordt automatisch naar alle leden met een e-mailadres verstuurd.


Ontdekken hoe het werkt: bekijk dan de volledig werkende versie.